Header Image Service 1

Na de beslissing om te investeren in een nieuw Warehouse Management Sytseem, is de eerste stap het opstellen van een document met eisen waaraan het systeem moet voldoen.

Dit document specificeert welke functies uw WMS moet hebben.

Aangezien de WMS-leverancier uw offerte op basis van het dit document opstelt, moet het zo gedetailleerd en accuraat mogelijk zijn.

Het vormt ook de basis voor het functionele specificatiedocument, dat beschrijft hoe de processen door de software in kaart worden gebracht. De details van het requirements document worden samen met de klant in een workshop besproken waarna het verfijnd kan worden. Een goede standaard softwareoplossing kan veel tijd besparen bij het definiëren van de eisen.

Het gedetailleerde specificatiedocument wordt geschreven door CIM GmbH en beschrijft alle processen, schermsjablonen en afdrukken, toegespitst op de klant.