Header Image Service 1

Warehouse management systemen moeten complexe warehouse- en distributieprocessen kunnen aansturen, beheren en optimaliseren. Een WMS omvat ook verschillende functies voor het aansturen van mensen en middelen en uitgebreide strategieën voor het optimaliseren van hun prestaties. Het doel van alle logistiek is uiteindelijk om goederen in de juiste hoeveelheid, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Doorslaggevende factoren zijn de flexibiliteit van hardware en software, de efficiëntie van het magazijnpersoneel en de leverbetrouwbaarheid.

Alle WMS-systemen moeten bepaalde basisfuncties kunnen uitvoeren op het gebied van goederenontvangst, opslag, magazijnbeheer, orderverzamelen, uitslag en goederenuitgifte, zo ook onze WMS-applicatie, PROLAG®World.

Goederenontvangst

Processen van:

 • ongeplande goederenontvangst
 • beheer van goederenontvangst
 • goederen die onder één ordernummer binnenkomen, maar in verschillende onderdelen weer uitgeleverd moeten worden
 • steekproefname, registratie van de steekproefgrootte of formules voor de berekening ervan (kwaliteitsborging)

Opslag

Processen van:

 • opslag van aangeleverde goederen: handmatige of automatische toewijzing van de opslaglocatie.
 • opslag van goederen in zowel enkelvoudige als gemengde laadeenheden; goederen toevoegen aan gemengde laadeenheden.

Magazijnbeheer

 • Cross-docking: goederen gaan direct vanuit de goedereningang naar de goederenuitgang, zonder opgeslagen te worden.
 • Omslag van goederen binnen het magazijn (het creëren van een transportorder van de oorspronkelijke locatie naar de nieuwe locatie)
 • het leeg maken van een volledige opslagruimte met één enkele order (bijv. voor renovatiedoelstellingen)
 • reorganisatie van de voorraad

Picking

 • "goods-to-man" principe
 • "man-to-goods" principe
 • het creëren van alle relevante soorten pickingopdrachten
 • het aanmaken van transporteenheden rekening houdend met specifieke verpakkingsinformatie, die de exacte positie en opstelling van ieder pakket op het pallet bepaalt
 • het genereren van verpakkingsinformatie die de exacte positie en opstelling van ieder pakket op de pallet definieert
 • picking met behulp van documenten of mobiele datainvoer via draadloze datatransmissie
 • het gebruik van pick-by-light, pick-by-voice, pick-by-vision
 • controle van de picking van goederen door het scannen van de locatie of van de artikel barcode

Uitslag

 • het gebruik van uitnamestrategieën of “strikte” first-in-first-out (FIFO)
 • op hoeveelheid gebaseerde of “softe” FIFO

Uitgifte van goederen

 • artikelen bij de uitgifte van goederen, klaar om te worden opgehaald voor levering
 • transport management systeem, of koeriersdiensten
 • het beheer van bepaalde data door gebruik te maken van verzendeenheden
 • het opnieuw opslaan van pallets die niet meer nodig zijn, of de optie om pallets te stapelen
 • aanmaak van routespecifieke vrachtlijsten
 • het laden van vrachtwagens in omgekeerde volgorde van aflevering
 • bepaling van het optimale vervoer (zee, lucht, spoor, weg)
 • calculatie van te verwachten vervoerskosten
 • automatische selectie van het juiste transportmiddel (container, karton, vat) op basis van bestemming en verzendkosten
 • toewijzen van vervoerders aan ritten
 • automatische toewijzing van de vervoerder op basis van gedefinieerde criteria, zoals afstand, gewicht van de lading en aantal afleveradressen
 • beheer van de vrachtkosten (afgelegde afstand, aantal pakketten, aantal afleveradressen, gewicht van de lading)