Header Image production logistics 1

De productielogistiek wordt aangestuurd door de warehouse management software PROLAG®World. Hiermee kunt u de goederenstromen rondom de productie in kaart brengen. Op basis van productieorders levert PROLAG®World de nodige grondstoffen voor de productie van deel- of eindproducten op het juiste moment en op de juiste montageplaats.

De materialen worden afgeboekt bij levering aan de productie of na oplevering van de producten - op basis van het aantal geproduceerde onderdelen. Sloop of afboeking van defecte onderdelen kan aan het systeem worden gemeld, materiaalresten worden geregistreerd en teruggestuurd naar het magazijn. PROLAG®World beheert de tijdelijke opslag van de deel- en eindprodukten voor u en organiseert de verzending van de geproduceerde onderdelen.

  • Weergave en aansturing van uw productie
  • Traceerbaarheid van grondstoffen en eindproducten, inclusief batches
  • Nauwkeurig voorraadoverzicht in realtime
  • Individueel ontwerp van de productielayout: productie-eilanden, machines of gecombineerde productielocaties kunnen naar behoefte worden ingericht en bestuurd
  • Met het pull-principe en kanban kunt u flexibel reageren op productie-eisen
  • Weergave van diverse productie-eisen (vloeistoffen, poeders, vaste stoffen)
  • PROLAG®World houdt rekening met productietoleranties, zodat eventuele afwijkingen in aanmerking kunnen worden genomen
  • Productie met afvulmachines
  • Doorstroom- en enkelvoudige productie

Toepassingsgebieden van de productielogistiek

De productielogistiek in PROLAG<sup>®</sup>World is gericht op iedereen die zijn productie systeemtechnisch in kaart wil brengen.

Producenten:

De productielogistiek van PROLAG®World is bedoeld voor iedereen die zijn productie systeemtechnisch in kaart wil brengen. Het maakt daarbij niet uit voor welke branche en of u vast of vloeibaar materiaal, levensmiddelen of gevaarlijke stoffen produceert - met de verschillende modules van de PROLAG®World kunt u uw productie volledig naar uw behoefte vormgeven.

Funktieoverzicht

   De productielogistiek in PROLAG®World bestaat uit verschillende modules die vrij te kiezen en te combineren zijn:

   • Productie en fabricage - in kaart brengen van de goederenstroom rondom productie en fabricage
   • Kanban - automatische voorziening van indiviudele werkstations volgens het Kanban-pullprincipe
   • Batchpas - precieze specificatie van alle onderdelen
   • Batchgroottes - optimale batchgrootte voor serieproductie
   • Kitting/Setvorming - u vormt sets uit verschillende artikelen
   • Dekitting/Demontage - PROLAG®World regelt de demontage van een eindproduct incl. het weer opslaan ervan.
   • Stuklijsten - enkelvoudig diep, meervoudig diep over verschillende niveaus
   • Productie - vloeistoffen, poeders en toleranties - rekening houden met toleranties
   • Productie met afvulling- PROLAG®World regelt de juiste grondstofsamenstelling voor het vulproces
   • Productie met weegdialoogvenster - u kunt PROLAG®World uitbreiden met het weegdialoogvenster van elke aangesloten weegschaal - dit maakt de dimensionering van grondstoffen eenvoudiger.

De voordelen

Voor magazijnmedewerkers

 • Het materiaal is op de plaats waar het nodig is - op tijd en in de juiste hoeveelheid
 • Verschillende manieren om het materiaal beschikbaar te stellen
 • Ergonomische gebruikershandleiding

Voor logistiek managers

 • Overzicht van alle bestellingen, voorraden en artikelen - dankzij een overzichtelijk dashboard
 • PROLAG®World is uit te breiden en past zich aan de toekomstige eisen aan
 • Snellere en correctere orderverwerking

Funkties in detail

Basismodule productie en fabricage

De module Beheer van productie en fabricage zorgt voor een perfecte en efficiënte aansturing van uw productielogistiek. Het geeft alle goederenstromen romdom uw productie weer.

Op basis van productieorders levert PROLAG®World de nodige grondstoffen voor de productie van deel- of eindproducten op het juiste moment en op de juiste plaats.
De materialen worden afgeboekt bij levering aan de productie of na voltooiing van de producten op basis van het aantal geproduceerde onderdelen.

Sloop of afboeking van defecte onderdelen kan aan het systeem worden gemeld, materiaalresten worden geregistreerd en teruggestuurd naar het magazijn.
PROLAG®Word beheert de tijdelijke opslag van deel- en eindproducten voor u en organiseert het verzenden van de geproduceerde onderdelen.

De productielogistiek in PROLAG®World heeft vier mogelijkheden om het benodigde materiaal op de betreffende productielocaties of aan de machines te leveren:

 • Gebruikers picken het exacte aantal of de exacte hoeveelheid grondstoffen en leveren deze aan de machines.
 • Het materiaal wordt opgenomen door middel van circulatiepicking op de betreffende productielocaties, waarbij de resterende materialen onmiddellijk weer worden opgeslagen.
 • De levering van materiaal kan plaatsvinden door automatische aanvulling via e-kanban of door de toevoer van hulpstoffen direct bij de machines of assemblagestations.
 • De grondstoffen kunnen rechtstreeks uit een bepaald gebied worden verbruikt.
Het productiecontrolesysteem van PROLAG®World brengt de goederenstroom rondom de productie in kaart. Op basis van productieorders worden deel- of eindproducten geproduceerd en de bijbehorende grondstoffen worden afgeboekt. Het productiebeheer maakt een nauwkeurig voorraadoverzicht in realtime binnen het productieproces mogelijk. Het is individueel te configureren of er productie-eilanden, afzonderlijke machines of gecombineerde productiegebieden worden gecreëerd en aangestuurd.
Voor de productie wordt in PROLAG®World een productieorder aangemaakt of doorgestuurd vanuit het hostsysteem, of automatisch ingevoerd door middel van het afwerken van de materiaallijst.

Verwerking van restmateriaal tijdens de productie

PROLAG®World registreert defecte grondstoffen via een extra dialoogvenster voor registratie van restmaterialen en pickt ze opnieuw. Goederen die kwaliteitsgebreken vertonen tijdens de productie, kunnen direct naar de kwaliteitsborging worden gestuurd voor inspectie. De betreffende redenen voor afvoer, zoals "QS" of "sloop", worden dienovereenkomstig vermeld. De in PROLAG®World aangegeven toleranties maken berekende afwijkingen zonder risico op fouten mogelijk.

Annulering van productieorders

Annulering van productieorders en voortijdige beëindiging van de productieorder - zo kunt u flexibel inspelen op de eisen van de markt.

In PROLAG®World kunnen productieorders op elk moment worden uitgevoerd en kan het einde van een productieorder handmatig worden bepaald. Als de verkooporder of marktbehoefte verandert, wordt de productieorder gestopt, correct verwerkt en is de grondstof weer beschikbaar voor andere orders. Als de productieorder uit meerdere niveaus of suborders bestaat, annuleert PROLAG®World ook deze.

Het WMS zorgt ervoor dat de grondstoffen en onderdelen die zich nog op de productielocatie bevinden, automatisch weer opgeslagen worden. Toleranties kunnen niet alleen worden vastgelegd voor vloeistoffen, maar ook voor bestelhoeveelheden van eindproducten, zodat er hoeveelheidsvariaties in het systeem mogelijk zijn. De gebruiker heeft daarmee de mogelijkheid om een bestelling al af te sluiten voordat een bepaalde bestelhoeveelheid is bereikt.