Header Image Allgemein DE/ENG/NL 1
 • De softwareapplicatie PROLAG®World maakt een hoge mate van transparantie en organisatie in uw magazijn mogelijk.
 • Met PROLAG®World optimaliseert u de inzet van ruimte en personeel in uw magazijn en vermindert u de tijd die u besteedt aan het zoeken naar goederen.
 • CIM GmbH en haar software voldoen aan ISO 2008: 9001 certificering sinds 2010.
 • PROLAG®World is een intelligente add-on voor SAP-systemen.
 • De softwareapplicatie maakt periodieke en continue inventarisatie mogelijk.
 • U kunt een onbeperkt aantal magazijnen, opslaglocaties en opslagruimten, laadeenheden, verschillende schapmaten en identificatiepunten beheren.
 • U kunt verschillende soorten voorraden (vrij beschikbare, gesloten en gereserveerde voorraden), transitvoorraden en voorraden bij het indentificatiepunt beheren; artikelen zijn altijd terug te vinden.
 • De software ondersteunt complexe opslag- en uitslagstrategieën.
 • PROLAG®World beheert blokopslag, drive-in rack-opslag en flow-opslag.
 • De softwareapplicatie biedt continue batch tracking voor de procesindustrie.
 • U optimaliseert het gebruik van ruimte en personeel in het magazijn door gebieden en vulniveaus bij de opslag zo efficient mogelijk in te richten.
 • Gepickte goederen moeten worden gecontroleerd; de kwaliteitsborgingsfunctie (QA) zorgt ervoor dat gesloten voorraden niet in een aparte quarantaineruimte worden geplaatst.
 • De juiste voorraad wordt uitgeslagen op basis van het FIFO- of LIFO-principe en op basis van de prioriteit van deelpallets.
 • De softwareapplicatie zorgt voor het automatisch aanvullen van pickinggebieden.
 • De software stuurt automatische opslagsystemen aan zoals stellingbedieningsapparatuur, carrousels, containertransportbanden, pick-by-light en pick-by-voice systemen.
 • U vermindert de tijd en het aantal transporten dat nodig is voor de uitslag door middel van eenstaps of meerstaps picking (handmatig of automatisch).
 • Via de gecertificeerde hostinterface worden alle geplande inslag- en uitslagtransacties ontvangen en bevestigd aan het ERP-systeem.
 • U kunt meerdere magazijnen beheren vanuit een centrale IT-afdeling met behulp van de eigenaarbeheermodule (multi client capability).
 • Verbind CEP-dienstverleners (Courier, Express, Parcel) met de dispatch area module/dagelijkse sluiting met een druk op de knop.